Vergaderen in het groene hart
Home / Gardening

Wat is klaproos?

Klaproos is een bloeiende plant. De plant is geschikt als sierplant voor de tuin en is in het wild ook vaak aanwezig tijdens de zomer. Wereldwijd zijn er meer als 60 soorten klaproos. In Nederland en België zijn vijf soorten in het wild te vinden; De grote klaproos, bleke klaproos, ruige klaproos, bastaardklaproos en de slaapbol. Klaproos is herkenbaar aan zijn fel rood, roze of oranje gekleurde bloem. 

De naam klaproos is afkomstig door het feit dat de bloem zichzelf dichtklapt bij de dreiging van regen. Boeren gebruikte de plant in vroege tijden om het weer te voorspellen. De grote klaproos komt in Nederland het vaakst voor. De slaapbol, Papaver Somniferum, is bekend als de basis voor het winnen van heroïne, morfine en opium. Klaprozen houden van kort geleden omgewoelde aarde. Droge, voedselarme grond op een zonnige plaats heeft de voorkeur. Om deze reden komt de plant vaak voor langs spoorwegen, bermen en bouwterreinen. 

Ieder klaproos heeft een zaaddoosje met honderden kleine klaproos zaden. Het is bekend dat zaden hun kiemkracht wel 50 jaar kunnen bewaren, ook als ze diep onder de oppervlakte liggen. Eenmaal omhoog gewoeld gaan ze weer bloeien. Papaver is een echte pioniersplant wat inhoud dat de plant als en van de eerste soorten gaat bloeien op een vervuild of omgewoeld terrein. Langs akkers komt de plant veel minder voor als vroeger. Dit is het gevolg van zware bemesting en onkruidbestrijding. 

De klaproos is een van de symbolen geworden van de Eerste Wereldoorlog. Na de bombardementen op de loopgraven was de klaproos een massale verschijning op het slagveld. Soldaten dachten soms dat de oorzaak lag in het bloed van hun gesneuvelde kameraden. Het beroemde gedicht “In Flandres Fields” begint met de zin “In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row”. Poppies is de Engelse benaming van klaproos.