Vergaderen in het groene hart
Image default
Home / Gardening

Een traditioneel dak of schroefdak, dit zijn de eigenschappen

Er zijn vele aanpassingen mogelijk om een woning te laten stijgen in de waarde. Een bekende waardestijging is door het pannendak te vervangen door een rietendak. Het riet geeft het huis een sfeervolle uitstraling, waardoor de waarde van de woning zal stijgen.

Echter staat de koper voor veel keuzes bij de aanschaf van een rieten dak. Zo is er keuze tussen twee soorten daken; het traditionele dak en het schroefdak. Om de juiste keuze te kunnen maken, is het verstandig een goede ingeving te hebben van alle gegeven opties.

Traditioneel

Bij de traditioneel gedekte daken wordt het riet direct op de riet- of panlatten bevestigd. Wanneer er gekozen wordt voor het traditionele dak, is het prettig om te weten dat zuurstof gemakkelijk door het dak kan. Dit kan meerdere nadelen met zich meebrengen. Op het moment dat er brand zal uitbreken in of rondom de woning, zal de brand zich door de zuurstof gemakkelijk kunnen verspreiden. Bovendien zullen er meer kosten verbonden zijn aan de energie, aangezien het huis op hoger niveau verwarmd zal moeten worden. Om de brandveiligheid te waarborgen, ook bij een traditioneel gedekt dak, zijn er in het bouwbesluit van 2012 enkele preventiemaatregelen genomen. Zo is het mogelijk het riet impregnerend of met een sprinklerinstallatie aan te brengen. De sprinklerinstallatie bevochtigt het riet binnenuit, dat een mogelijke verspreiding van de brand voorkomt. Door de getroffen maatregelen, valt de verzekeringspremie ook lager uit.

Schroefdak

Bij een schroefdak zal riet verstevigd worden met houten platen, die onder het riet worden bevestigd. Hierdoor is de woning beter beschermd tegen brand dan een woning met een traditioneel gedekt dak. Het zuurstof zal niet gemakkelijk een weg kunnen vinden door het dak heen, waardoor de verspreiding minder snel zal voorkomen. Een schroefdak moet wel voldoen aan diverse veiligheidseisen; de rietdekker zal eventuele vragen over de eisen kunnen beantwoorden. Gezien de verzekering kan de premie voor een schroefdak worden vergeleken met de premie van een pannendak.

 

http://rietwerk.nl