Vergaderen in het groene hart
Image default
Bedrijven

Vergaderen in het groen, dat doet iets met je!

 

Groen is het nieuwe grijs.

Rijdend door de straten van Rotterdam valt op hoezeer de stad de afgelopen twee jaar vergroend is. Buurtbewoners hebben de handen in elkaar geslagen om boomspiegels, geveltuintjes en daken te beplanten. Overal duikt groen op. In bermen staan veelkleurige zomerbloeiers, zoals dubbele korenbloemen, geel koolzaad, grote klaprozen, stralende zonnebloemen en klein hoefblad. Dit alles om de biodiversiteit te verhogen.

De gemeente speelt hierin een sleutelrol. Kijk maar eens naar het aantal bomen in Rotterdam. De havenstad telt meer dan 600.000 bomen, dat zijn straatbomen, parkbomen en monumentale bomen. Ongelooflijk als je er even bij stilstaat, er zijn dus bijna evenveel bomen als inwoners in onze stad, want we tellen 623.000 Rotterdammers.

Niet alleen is de gemeente zelf erg actief, ze moedigt ook initiatieven van haar bewoners aan, door gemeentelijke subsidie te verstrekken.
Onder het motto groen is het nieuwe grijs, is er zelfs een NK tegelwippen. Dat houdt in dat je de tegels uit je (gevel)tuin verwijdert en ze vervangt voor planten.

In Rotterdam hebben we steeds vaker met extreem weer te maken, zoals hevige droogte of heftige stortregens. Door de aanleg van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van je dak of perceel kan je meehelpen dit tegen te gaan. 

Hier in Depot Noord vinden we het leuk om ons steentje bij te dragen. Of eigenlijk is steentje een verkeerde woordkeus. Want die stenen moeten er juist uit!

Wij vangen het regenwater op voor onze tuin op het terras, waar coniferen, laurieren en zelf berken staan. De eye-catcher isonze rode rododendron. De bedrijven die bij ons vergaderen in Rotterdam vinden het zalig om met de ramen open te werken en uit te kijken op de tuin. Of ze zitten buiten op het bankje, genietend van de groene geveltuin.