Vergaderen in het groene hart
Home / Gardening

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen de schade die u -per ongeluk- aan andere mensen toebrengt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw zoon die met een voetbal de ruit van de buren stuk schiet. Zoekt u een gewoon goede aansprakelijkheidsverzekering? De website aansprakelijkheidsverzekeringregelen.nl vergelijkt alle polissen van aanbieders als Reaal, Univé of ABn.

Wat betreft aan Aansprakelijkheidsverzekering zijn 3 dingen belangrijk:

– Uitgebreide dekking zonder kleine lettertjes en uitsluitingen.
– Gemakkelijk vanachter uw computer online uw aansprakelijkheidsverzekering regelen.
– Unieke service die voor een optimale belangenbehartiging bij een conflict zorgt

Wat is verzekerd?

Standaard zijn verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering. Let op, dit verschilt per pakket. Controleer altijd de voorwaarden van uw polis.

– U en uw inwonende partner. Deze dient vaak geregistreerd te zijn.
– De met u in gezinsverband samenwonende personen
– Uw ongehuwde, in Nederland wonende, kinderen tot 27 jaar
– Uw ongehuwde, buiten Nederland maar binnen Europa wonende, kinderen tot 27 jaar
– Logé(e)”s
– De oppas van minderjarige kinderen
– Huishoudpersoneel voor zover het activiteiten betreft die voor u worden uitgevoerd.

Wat is er niet verzekerd?

Op veel aansprakelijkheidspolissen zijn een aantal belangrijke uitsluitingen van toepassing. Hieronder treft u een aantal aan:

– Geld, geldwaarden of cheques die u onder u heeft
– Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen is altijd uitgesloten
– Schade, direct of indirect, verband houdende met molest.
– Schade aan zaken die u onder opzicht heeft. U kunt hierbij denken aan zaken die u onder u heeft uit hoofde van huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of erfpachtovereenkomsten. Dit noemt men ook wel opzicht.
– Schade aan zaken die u onrechtmatig onder u heeft
– Schade aan motorrijtuigen, vaartuigen, caravans, vouwwagens en aanhangwagens die u onder u heeft
– Schade, direct of indirect, verband houdende met atoomkernreacties

Overige tips en informatie
Hieronder vindt u nog een aantal handige tips en adviezen rondom de verzekering voor uw aansprakelijkheid.

– Bewaar zoveel mogelijk bonnetjes en correspondentie
– Maak van zoveel mogelijk zaken foto”s
– Doe zoveel mogelijk om de schade te beperken
– Erken nooit zomaar aansprakelijkheid!

https://www.aansprakelijkheidsverzekeringregelen.nl/