Vergaderen in het groene hart
Image default
Architectuur

Ondergrondse stelsels. Hoe houd je ze in de gaten?

Een controleput is voor veel activiteiten onmisbaar. Een inspectieput, oftewel controleput, zorgt voor een eenvoudige reiniging en inspectie wanneer dit nodig is bij bepaalde ondergrondse stelsels. Maar wanneer plaats je deze en voor welke activiteiten kun je een inspectieput gebruiken? 

Rioolstelsel

Voor het onderhouden, reinigen en inspecteren van het rioolstelsel zijn inspectieputten onmisbaar. De controleputten worden voornamelijk gebruik tussen de openbare riolering en het private rioleringssysteem. Inspectieputten voor het rioolstelsel zijn gemaakt van prefab beton. Vaak worden zulke inspectieputten op maat gemaakt zodat deze gebruikt kunnen worden in de civiele sector zoals de grond-, weg-, water- en utiliteitsbouw. 

Onder de inspectieputten vallen ook monstername putten. Deze worden gebruikt voor lozing controle, toepasbaar in zowel bestaande als nieuwe riolen. Met lozing controle worden controles bedoeld waarbij bijvoorbeeld het rioolwater wordt gecontroleerd op de hoeveelheid verschillende stoffen in het water. De bijbehorende monsternamepijp is slechts op één manier te plaatsen en eenvoudig te verwijderen. 

Bij betonnen rioleringsputten zijn er vele verschillende soorten putten. Denk hierbij aan simpele vierkante putten, rechthoekige putten, ronde putten, overstortputten, kruisingsputten en de zogenoemde hondenhok putten. 

Aarding- en bliksembeveiliging stelsel

Voor het aarden van je huis of het beveiligen van je huis tegen bliksem, worden er verschillende leidingen onder de grond geplaatst. Deze leidingen moeten met regelmaat geïnspecteerd en gemeten worden, dus ook voor deze activiteiten zijn inspectieputten van groot belang. Zo’n meet-/inspectieput is standaard gemaakt van beton of kunststof. Er zijn verschillende soorten inspectieputten, die in het geval van een aarding- en bliksembeveiliging stelsel, bij bepaalde type leidingen passen. 

De inspectieputten van beton zijn prefab beton putten in verschillende maten en hebben verschillende manieren van openen en sluiten. Bij de meeste inspectieputten van beton zit de aardrail niet standaard bij. Welke aardrail benodigd is, is afhankelijk van de inspectieput. 

Inspectieput

Het in de gaten houden van een ondergronds stelsel gebeurt dus gemakkelijk via de inspectieputten die geplaatst worden op de punten waar met regelmaat ondergrondse activiteiten of controles uitgevoerd moeten worden.

 

https://www.bliksembeveiligingshop.nl/webshop/aardingsmaterialen/meet_inspectieputten_1