Afvalverwerking

Goede voorbereiding en communicatie kan het veldwerk veiliger maken

Hier is een lijst van nuttige tips ter voorbereiding op het veldwerk.

1. Maak uw dagelijkse werkschema toegankelijk voor uw afdeling. 
Laat het kantoor weten welke opdrachten moeten worden uitgevoerd. Als u een werkplanner heeft gebruik deze dan ook goed en laat uw collega’s hier inkijk in krijgen. Als je een geautomatiseerde kalender hebt, “Deel je werkschema” met het kantoor.

2. Houd het adres-klantenbestand actueel

3. Als een bezoek op een onbekende locatie plaatsvindt, vraag dan een collega
die misschien bekend is met de locatie om u te informeren met betrekking tot alle bekende risico’s of mogelijke gevaren.

4. Overweeg de eerste bijeenkomst te laten plaatsvinden op het kantoor of een gemeenschappelijke ruimte van het gebouw dat u gaat bezoeken.

5. Vraag om nauwkeurige rijinstructies en raadpleeg een kaart alvorens het kantoor te verlaten.

6. Als u voelde dat een situatie ongemakkelijk was of onveilig, bespreek een plan van aanpak met uw supervisor voor uw volgende bezoek aan de locatie. Eventuele incidenten of omstandigheden die het personeel ongemakkelijk maakt op een locatie of bij een huisbezoek moet worden gemeld aan uw leidinggevende of rechtshandhaver.
Voorbeelden van dergelijke situaties zijn wapens, agressief huisdier, klant of familieleden die u bedreigen of elkaar en een verblijf waar illegale activiteiten lijken plaats te vinden.

7. Neem, indien mogelijk, contact op met de klant voorafgaand aan het bezoek. Dus hij/zij zal op je komst ingesteld zijn. Wees voorzichtig bij het vooraf regelen van een ontmoeting met een klant, omdat het mogelijk kan zijn dat de klant zich zal bereiden op uw bezoek en een mogelijke aanval.

8. Neem je identificatie mee. Het is beter om ongewenste reacties te voorkomen als de klant je niet vertrouwd.

9. Als u bezoeken of inspecties buiten kantoortijden uitvoert (voor of na de normale werkuren of in het weekend), laat het kantoor of de wetshandhaving weten wat uw planning is. Zoals het tijdstip van de afspraak, de aankomsttijd, de verwachte hoeveelheid tijd ter plaatse, en wanneer u vertrekt van de plaats. Enkele voorbeelden van veldwerk na afloop van de uren zijn huisbezoeken, onderzoek naar kinderbescherming, onderzoek naar ziekte, of reactie op noodsituaties op het gebied van de gezondheid. Informeer de wetshandhaving over het type onderzoek bij mogelijk gevaar.
10. Draag geschikte kleding voor uw werkopdracht, rekening houdend met de normen voor het uiterlijk van de werknemers. Mensen zullen u eerder professioneel behandelen als u Professioneel gekleed bent.

11. Schakel regelmatig het kantoor in om collega’s te informeren (uw toezichthouder of administratief medewerker) waar u bent en hoe het gaat.

12. Neem een mobiele telefoon of een mobiele alarmknop mee.

13. Vraag om hulp van een collega bij ontmoetingen met klanten die potentieel gewelddadig zijn of een geschiedenis van gewelddadig gedrag hebben.