Vergaderen in het groene hart
Image default
Dienstverlening

Een dakopbouw in regio Amsterdam en de invloed op uw buren

Het is voor u natuurlijk heerlijk om een dakopbouw op uw pand in Amsterdam te kunnen laten realiseren. Door middel van de dakopbouw kunt u, afhankelijk van de situatie, een flinke extra ruimte in de woning creëren. U bent hier blij mee, maar dat betekent uiteraard niet dat ook uw buren hier blij mee zijn. Het kan daarom verstandig zijn om uw plannen eerst eens met de buren te bespreken. Een professional in dakconstructies, zoals Brouwer & Kok Constructeurs Bouwkunde uit Badhoevedorp, kan u hierin ook adviseren.

Wanneer bespreekt u de dakopbouw met buren?

Het is prettig wanneer u een goede onderlinge band kunt onderhouden met uw buren. In bepaalde situaties is het verstandig om uw plannen eerst aan de buren voor te leggen. U kunt voor dit overleg ook gebruikmaken van uitgetekende plannen. Dit kan bijvoorbeeld als u al een dakopbouw op maat heeft besproken met Brouwer & Kok Constructeurs Bouwkunde uit Badhoevedorp. In de volgende situaties is het dan wenselijk om te overleggen met de buren:

  • Uw opbouw reikt over de erfgrens

Er kan eigenlijk alleen een dakopbouw op uw woning worden gerealiseerd als deze uiteindelijk een stukje over de erfgrens reikt. In dit geval is het zeker verplicht om dit met uw buren te bespreken. Zijn uw buren akkoord? Vraag het dan ook na bij de gemeente. Het kan namelijk zijn dat de gemeente het niet toestaat, ook niet als uw buren wel akkoord gaan.

  • Uw opbouw komt tegen de gevel van uw buren aan

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om de dakopbouw te bouwen tegen een buitenmuur van de woning van uw buren. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval als de buren ook al een dakopbouw hebben. Bespreek dit en vraag om toestemming. Ook hier geldt dat toestemming van de gemeente belangrijk is.

  • De opbouw is in het zicht van uw buren

Heeft u overburen met een dakopbouw of een dakkapel? Kunnen zij op dit moment nog over uw woning heen kijken, maar met een opbouw op uw dak niet meer? Dan heeft de dakopbouw invloed op het uitzicht van uw overburen. Ook in dit geval is overleg sterk aan te raden.

Zet uw plannen op papier en ga in overleg

Heeft u dus plannen voor een dakopbouw op uw pand in Amsterdam of elders? Zet uw plannen dan op papier en ga in overleg met de betrokken partijen. Zodra iedereen akkoord is met uw plannen voor de dakopbouw op uw pand in bijvoorbeeld Amsterdam, wordt het namelijk een stuk leuker om deze daadwerkelijk te realiseren!

https://www.brouwer-kok.nl/